Asbest

Wat is het?

Asbest is een vezelachtig mineraal dat beschikt over gunstige eigenschappen. Asbest is:

  • sterk;
  • onbrandbaar;
  • isolerend;
  • slijtvast;
  • bestand tegen hoge temperaturen.

Asbest en asbesthoudende materialen zijn daarom in het verleden veel toegepast in gebouwen, constructies, apparaten en producten.

Hoe gevaarlijk is het?

Door asbestvezels in te ademen kunnen op lange termijn ziektes ontstaan. Bijvoorbeeld longkanker, longvlies- en buikvlieskanker (mesotheliomen) en stoflongen (asbestose).

Asbest hoeft niet per se gevaarlijk te zijn. Er bestaan twee vormen van asbest:

  • hechtgebonden asbest;
  • niet-hechtgebonden asbest.

 

Bij hechtgebonden asbest zitten de vezels vast in het materiaal. Asbestcement is een voorbeeld van hechtgebonden asbest. Als het materiaal in goede staat is, komen de vezels niet vrij. Door slijtage of beschadiging kunnen wel vezels vrijkomen, bijvoorbeeld bij boren en breken van het materiaal.
Bij niet-hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels nauwelijks aan het materiaal vast. De gezondheidsrisico’s zijn dan groter.

Blootstelling aan asbestvezels brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Daarom is in Nederland sinds 1978 wetgeving van kracht voor het (bedrijfsmatig) verwijderen van asbest. Er zijn op dit moment veel voorschriften om gezondheid en milieu te beschermen.   
Sinds 1993 is het verboden asbest toe te passen. Ook het verkopen en bewerken van asbesthoudende producten is niet meer toegestaan.