Festo

Festo levert de beweging voor machines: pneumatisch, elektrisch of een combinatie hiervan. Van cilinders, assen en motoren tot sensoren en besturingen. Festo wil de arbeidswereld productiever, eenvoudiger en duurzamer maken.
We zijn een familiebedrijf in de derde generatie. We zijn financieel onafhankelijk en maatschappelijk geëngageerd. Daarom denken en handelen wij op lange termijn – in generaties in plaats van boekjaren. Onze waarden zijn het fundament waarop we ons bedrijf inrichten. Deze waarden bepalen hoe wij handelen en hoe wij elke dag met elkaar omgaan. Wij voelen ons verplicht tot duurzaamheid, niet tot maximale winst op de korte termijn. Daarom denken en handelen wij op de lange termijn.

We zijn trots een bijdrage te mogen leveren aan het verwijderen van asbest. Wij zien dit niet alleen als een technische uitdaging, maar ook als de oplossing voor een maatschappelijk probleem.

Website Festo