VVTB

Samenwerken met de VVTB aan een veilige branche!

De VVTB is dé branchevereniging van en voor ondernemers in de asbestverwijderingsbranche. De VVTB hoort, informeert en motiveert de markt over alle vraagstukken die onze leden bezighouden. We maken verbinding met ketenpartners om waar mogelijk kennis en kunde te delen. 
Onze leden zijn serieuze gecertificeerde kwaliteitsbedrijven die zorg besteden aan het veilig en vakkundig verwijderen van asbest. Ons doel is om samen met ketenpartners binnen de branche te werken aan: 

  • optimaliseren van de veiligheid
  • minimaliseren van risico’s
  • gelijk speelveld voor alle professionele bedrijven
  • duidelijke wet- en regelgeving 
  • eenduidige handhaving door samenwerking

Om deze doelen te bereiken staan we open voor dialoog, maar verrichten we ook onderzoek om de veiligheid en kwaliteit in de asbestbranche te verbeteren.

Webiste VVTB